Det som fascinerar mig med att måla porträtt är att likheten är så viktigt och svår att uppnå samtidigt som den kan dyka upp på ett så spontant och intuitivt sätt. Det är också en möjlighet att lära känna en annan person. Varje person har naturligtvis ett unikt ansikte, en specifik aura och en egen historia. Det finns något distinkt men också allmänt - i betydelsen att vara människa. Genom att koncentrera mig på porträttet lär jag mig samtidigt något om en annan människa och hur det skulle vara att vara just den personen.

Vanligtvis börjar jag med att träffa den som ska avporträtteras; gör skisser och tar några foton. Materialet är ett stöd i målningsprocessen tillsammans med mitt minne av personen. Jag börjar målningen och har en dialog med det tills det är nödvändigt att personen sitter för mig ännu en gång. Det finns många överraskningar och omvärderingar som sker under arbetsprocessen, vilket är utmanande och spännande. Porträttet är klart när jag känner att personen finns där i målningen - en levande männska som andas och känner.

Beställ ditt eget porträtt! Ring eller mejla mig för mer info.

English

What fascinates me about painting portraits is that likeness can emerge in such a spontaneous or intuitive way and the opportunity to get to know another person. Each person has a unique face, a feeling to him/her and story to tell. There is something singular about a face but also general - in the sense of what it means to be human. By concentrating on the portrait I simultaneously learn something about what it would be like to be that person.

Usually I start by meeting the person, make sketches and take some photos. The painting process is supported by this along with my memory of the person. I start working and have a dialogue with the painting until it is necessary to have the person sit for me once more. There are many surprises and reevaluations going on during work process, which is both challenging and exciting. The portrait is finished when I feel that the person is there alive in the painting.

Feel free to order your own portrait. Call or mail me for questions.

 • Penka
 • Viking
 • Portrait of Unknown
 • Portrait of Unknown
 • Ruben
 • Ulrika
 • Monna
 • Rikard
 • Martina
 • Thomas
 • Inger
 • Stefan
 • Maria
 • Lotte
 • Mirjam
 • Leif