I ett aktuellt projekt "Random paintings" baseras hans målningar på slumpmässigt valt bildmaterial. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Arbetet utgår till att börja med från bildförlagan men tar sedan sin egen väg. Sakta växer det fram en målerisk bildverklighet som varken är en reproduktion av anonyma bilder eller eller en medveten biografisk berättelse. Varje verk är resultatet av en unik och i grunden osannolik händelse.

English

These works with people in the midst of life is part of my project “Blind Chance” where I use found images and re-use them as starting points for paintings.  Although most of the original motifs are photographic the end result is something else. In this transformation form original to painting i am open for unknown encounters with materials and sudden inspiration, a zone where anything can happen…

 • Passengers
 • Child's Unspoken
 • Boundless Security
 • Let's Face It
 • Lost
 • Clubhouses-greenies-lemonade
 • Turn It Around
 • No Beginning Nor End
 • Ethereal Tenacity
 • Waiting
 • Othello III
 • Othello II
 • The Surviving Handwritten Draft of Nineteen Eighty-Four
 • Listened But Forgot
 • Out of Time, Out of Place
 • Hidden Days
 • Stalker
 • Crossing the White Line
 • Us As Here
 • Light-water-outrage