Det som fascinerar mig med att måla porträtt är att likheten är så viktigt och svår att uppnå samtidigt som den kan dyka upp på ett så spontant och intuitivt sätt. Det är också en möjlighet att lära känna en annan person. Varje person har naturligtvis ett unikt ansikte, en specifik aura och en egen historia. Det finns något distinkt men också allmänt - i betydelsen att vara människa. Genom att koncentrera mig på porträttet lär jag mig samtidigt något om en annan människa och hur det skulle vara att vara just den personen.

Vanligtvis börjar jag med att träffa den som ska avporträtteras; gör skisser och tar några foton. Materialet är ett stöd i målningsprocessen tillsammans med mitt minne av personen. Jag börjar målningen och har en dialog med det tills det är nödvändigt att personen sitter för mig ännu en gång. Det finns många överraskningar och omvärderingar som sker under arbetsprocessen, vilket är utmanande och spännande. Porträttet är klart när jag känner att personen finns där i målningen - en levande männska som andas och känner.

Kontakt för beställning av en porträttmålning.

English

What fascinates me about painting portraits is that likeness can emerge in such a spontaneous or intuitive way. There is something distinct but also general - in the sense of what it means to be human. By concentrating on the portrait I simultaneously learn to understand a person, what it would be like to be that person.

Usually I start by meeting the person, make sketches and take some photos. The painting process is then supported by this along with my memory of the person. I start the painting and have a dialogue with it until it is necessary to have the person sit for me once more. There are many surprises and reevaluations going on during work process, which is challenging and exciting. The portrait is finished when I feel that the person is there in the painting - a living being that breathes and feels.

Contact for ordering a portrait painting.

 • Penka
 • Viking
 • Portrait of Unknown
 • Portrait of Unknown
 • Ruben
 • Ulrika
 • Monna
 • Inger
 • Stefan
 • Maria
 • Rikard
 • Martina
 • Thomas
 • Character 1
 • Character 2
 • Lotte
 • Mirjam
 • Leif