Rummet är något vi utforskar och succesivt lär oss att hantera. Men vad händer när förutsättningarna plötsligt förändras. När man måste lära om och återigen ta de första stapplande stegen och sökande förflytta sig i rummet.

Tyngdlöshet innebär att vara fri från gravitation, den dragningskraft som håller våra kroppar mot marken och som ger mening åt begreppen horisontellt och vertikalt. Utan tyngd blir våra kroppar är hjälplöst opraktiska. Varje enhet i rymden blir ett självständigt centrum och får sin relativa betydelse i förhållande till andra centrum i rörelse.

När vertikalt och horisontellt förlorat sin mening krävs en annan form av navigering än den som utgår från ett enda stabilt centrum. Rummets och delarnas ständiga flux gör att beredskapen att omvärdera och relativisera verkligheten blir en nödvändighet. Förändring av grundläggande förutsättningar är att likna vid att tappa fotfästet; en stund av osäkerhet, till och med rädsla, där alla sinnen är aktiverade för att hantera en ny situation.

English

When everything is in continual flux a readiness for change is necessary. Nothing is to be counted on, nothing is permanent. We are on stand by mode, ready for minor or major change of basic conditions. Its a similar experience as when loosing balance in free fall, trying to understand and handle the new conditions; a moment of uncertainty, fear, where all the senses are activated to handle the new situation. Is this the existential space of our world today?

  • Spinning
  • Spinning
  • Spinning