Målningarna hängs som en installation; intill varandra i en lång rad på olika höjder så att landskapens horisonter flyter över, in  i varandra. Installationen bildar en panoramabild där den enskilda målningen fortfarande är unik, med egen komposition, uttryck och stämning, samtidigt som den är del av en större helhet. Besökaren får vara med om en horisontell resa när hen går längs med bildsviten i rummet.

Själva målningsakten är också en resa. Blicken utforskar bilden, handen arbetar och förändrar målningen; från den svepande överblicken till den enskilda detaljen. När bilden angår mig bebor jag den och hittar ett tillfälligt hem  - en stund iallafall.

På väg ... blicken sveper förbi platser, hem och basläger för de som lever där. Ibland stannar blicken på ett ställe, en plats som kunde ha varit mitt hem. Hade det varit annorlunda? Visst, oklart hur, men ändå...
Dagdrömmeri. Vykortet blir 3-dimensionellt; fonden får en baksida, klyftan krymper mellan här och där.
Vaknar upp till motorns buller. Nu sitter jag i bilen igen på väg hem.
Anonyma platser sveper åter förbi.
Mitt basläger finns överallt där blicken dröjer.

English

Horizon height is the same: it runs right through the pictures. Relation to the paintings is twofold: they can both be seen as part of a larger whole and as individual images. In addition, the installation has a physical shape. It activates the body; you go around and find different angles to see.

Thinking of travelling and all views encountered.
"On the road ... Gaze sweeping across locations - home and base camps for those who inhabits them. Sometimes the gaze stops at one spot. A place that could have been my home. Had it been different? Certainly, not clear how, yet. Daydreaming- the postcard becomes 3-dimensional; the backdrop get a backside, the gap is shrinking.
Waking up to the noise. Now I sit in the car again, on the way home. Anonymous places sweeps past. My base camp is available everywhere - always."

  • Illuminated Day
  • Traveller
  • Illuminated Day