Portrait painting | Studio | Portraits of collegues

Studio
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
Sweden

Mitt privata porträttgalleri av konstnärskollegor och självporträtt. Det här är något jag gör när jag har tid. Med en vän, kollega eller självporträtt är det möjligt att pröva nya stilar, tekniker och uttryck utan att sätta för mycket på spel.

English

My private portrait gallery of artist colleagues and self portraits. This is something I do whenever I have time. With a friend, colleague or self-portrait it is possible to try out new styles, techniques and expressions, without putting too much at stake.