The Turn | Kapsylen | Open Studios

Kapsylen
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm
Sweden

Akvarellmålningar inspirerade av barndomsminnen som används i en mixad mediainstallation.
Att gå från bilden ut i det fysiska rummet. Ett konstverk som du kan gå runt och läsa som ett 3-dimensionellt collage och uppleva en förändring av scener. Som när man bråkar och sedan blir vänner.

Verket är framskissat i projekt-utställningen (Kapsylen Open Studios) och det färdiga verket kommer att visas på TOOLBOX Berlin i april 2022.

English

Kapsylen Open Studios, 18 February -  6 March 2022

Die Kehre (The Turn)
Mixed media installation with paintings, drawings, painted textiles, oiled papers hanged on metal tube construction.
200 x 110 x 66 cm

Watercolor paintings inspired by childhood memories used in a mixed media installation.
To walk from the image world into the physical space. A work of art that you can walk around and read like a 3-dimensional collage and experience a total change of scene. Like when you quarrel and then become friends.

The artwork is worked out in the project exhibition (Kapsylen Open Studios). The finished work will be shown at TOOLBOX Berlin in April 2022.