Copyright © Kenneth Pils

English text

Konstverk och upphovsrätt i Sverige
Upphovsrätt uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd, och behöver således inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande.

An artwork are automatically protected by copyright immediately after creation.
Copyright notices works as extra protection.